تهیه غذا آشپزخانه صنعتی رادان

اهداف تهیه غذای رادان

سفره تشریفات رادان یکی از بزرگترین تامین کننده های غذای خانگی انبوه در تهران میباشد ، این کترینگ از سال 1390 با هدف پیمانکاری غذای شرکت ها فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر بیش از 15000 پرس غذا به صورت روزانه در آشپزخانه رادان پخت و توزیع میشود

بیانیه رسالت ما؛
برآنیم به یاری پرودگار نعمت و برکت سفره ای بگسترانیم به وسعت قلب پاک مادران، با انگیزه ی گردهم آوردن اعضای خانه جهت حفظ و تداوم کانون گرم و مقدس خانواده. باشد که به حرمت و برکت سفره ایرانی یادآور خاطرات شیرین باهم بودن و آرامش عشق مادری باشیم.
اهداف و رسالت؛
با توجه به دیدگاه بلند مدت و کوتاه مدتی که بر روی اهداف در راستای تحقق رسالت اجتماعی که بر عهده داریم عناوین زیر را در دراز مدت سرلوحه فعالیت خود و پرسنل  زحمت کش تهیه غذای رادان قرار داده ایم؛
• پرچم داری صنعت تولید انبوه با طمع و کیفیت خانگی در سال 1395
• شناخته شدن برند سفره تشریفات رادان به عنوان یکی از 3 برند برتر در علوم تغذیه و صنایع غذاهای گرم.
• ارائه بالاترین سطح کیفیت در زمینه تولید غذاهای گرم ایرانی با طمع و مزه خانگی در تهران تا سال 1394
• ارائه بالاترین سطح کیفیت در زمینه تولید انبوه غذاهای گرم ایرانی با طعم خانگی در سال 1395
• شناخته شدن برند  سفره تشریفات رادان و تهیه غذای رادان به عنوان برندی با کیفیت و زیرساخت های حرفه ای در صنعت تولید غذاهای گرم
• طراحی، راه اندازی و اداره سایت اینترنتی بسیار جامع و پیشرفته مشتمل بر فروش غذا بصورت آنلاین، ارائه خدمات فنی، مشاوره آموزشی در بخشهای مختلف سلامت،
تغذیه در زمینه صنعت غذا.
• جامعه ای سالم با کمک تغذیه سالم در افراد جامعه
الزامات؛
بر اساس اهــــــداف فوق الزامات زیر نیز مــورد توجه مـــــدیران مجموعــــه بوده است که به طور منظــــم در حال مطالعه ، پی گیری و تکمیل است:

1- بکار گیری همکاران متخصص و معتقـد به فمنشور اخلاقی تهیه غذای رادان
2- تشکیل گــــــــروه هــای کاری تخصــــصــــــــی و حــــــرفه ای
3- فضا سازی و تامین مکانهای مناسب اجــــرایی و عـــملیاتی
4- سرمایه گذاری و تامین منابع مالی مورد نیاز طرح ها و اهــداف کترینگ رادان
5- پی گیری ، اخذ و پیاده سازی سیستم های استاندارد مدیریتی، بهداشتی و کیفیتــــــــــــــــــــــی در زمینـــه های مـــــــــــــربوط به حــــــوزه فعالیت کار